Deklaracja dostępności serwisu dafne.com.pl

 

Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dafne.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dafne.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 3.02.2021.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.02.2021.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 3.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zbigniew Strzelecki, adres poczty elektronicznej: iod@cul.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 504 315 818. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien, zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin (en nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

OSW Dafne

ul. Jagiellońska 30, 34-500 Zakopane

Zespół obiektów DAFNE składa się z trzech budynków: Dafne II, Dafne III, Dafne IV.

Od strony ulicy Jagiellońskiej do budynków prowadzą po kolei:

  1. Dafne II – furtka i chodnik
  2. Dafne III – brama ze szlabanem i chodnik
  3. Dafne IV – brama ze szlabanem i chodnik

Dafne II

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jagiellońskiej, do którego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.

Przy wejściu z lewej strony znajduje się domofon, przy pomocy którego można porozumieć się z recepcją znajdującą się na parterze budynku (po prawej stronie od wejścia).

Nie ma pokoi oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do wyższych części budynku prowadzi winda, którą mogą przemieszczać się osoby na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dafne III

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jagiellońskiej, do którego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Wejście do budynku zabezpieczone jest zamkiem szyfrowanym z elektromagnesem rewersyjnym.

Nie ma recepcji.

Nie ma pokoi oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dafne IV

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jagiellońskiej, do którego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Wejście do budynku zabezpieczone jest zamkiem szyfrowanym z elektromagnesem rewersyjnym.

Nie ma recepcji.

Nie ma pokoi oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do wszystkich budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obiekty przy ul. Jagiellońskiej 30 są monitorowane kamerami video z opcją nagrywania i przechowywania nagrań.

Pod Kozińcem

ul. Broniewskiego 10a, 34-500 Zakopane

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Broniewskiego, do którego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Nie ma pokoi oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem